Topografiniai planai (nuotraukos)

Geodezinių topografinių planų (nuotraukų) sudarymas ir derinimas

Topografinis planas (toponuotrauka) būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniuose planuose vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos.
Mes rengiame topografinius planus ir juos suderiname su visomis atsakingomis institucijomis.

 

Topografiniai planai sudaromi skaitmenine forma. Topografiniai planai rengiami vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamentu GKTR 2.11.02:2000, patvirtintu Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas nustato topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000, ir 1:5000 turinį ir jo elementus atitinkančius sutartinius ženklus, jų grafinį vaizdavimą ir GKTR kodus.

 

 

INFORMACIJA IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS VISOJE LIETUVOJE:
Telefonu +370 670 11 443
El. paštu info@citadeleNT.lt